Historie

Stručné dějiny SDH Žižkovo Pole

Sbor dobrovolných hasičů v Žižkově Poli (tehdy samozřejmě se naše obec nazývala Šenfeld) byl založen v roce 1898, ale neorganizované hasičské hnutí, resp. hasičská svépomoc u nás byla již dříve. Již v létech osmdesátých 19. století byla v obci stříkačka.

Teprve mohutný požár 2.11.1891 urychlil dozrání myšlenky nutnosti cílevědomě vedeného zásahu, vedenou odpovědnou a dané problematiky znalou osobou. Obvyklá organizace byla – velitel, lezci, stříkačníci, samaritán a vzdělavatel, později přibyl strojník, což z počátku byl obvykle kovář.

Sbor měl ruční stříkačku, která naposledy byla použita 7. července 1957 při požáru stodoly v 
č.p. 24. Nová motorová stříkačka byla zakoupena počátkem 30. let minulého století nákladem
30 tis. Kč a krátce po koupi se dobře prezentovala v Olešné. Sloužila hasičskému sboru až do 60tých let.

Funkcionáři bohužel nejsou všichni známi, ale mezi velitele patřili: Jan Paul st., František Strašil, Tomáš Holas, Adolf Havlík, Jaroslav Niedermertl, Jaroslav Kocián, František Folta atd.

V současné době má sbor 70 řádných členů a 11 čestných členů.

Současné vedení místního sboru je:

Starosta Milan Pátek
Velitel SDH Jaroslav Henzl
Jednatel David Pátek
Hospodář Pavel Ronovský

r. 1932

SDH Žižkovo Pole

mobil: (+420)723 416 526
e-mail: Sdhzizkovopole@seznam.cz

© 2010 Sbor dobrovolných hasičů Žižkovo Pole
CzechProject spol. s r.o.